Условия за ползване

Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет страницата computer-store.bg, собственост на Прайм Дистрибюшън ЕООД

Предмет на Общите условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма Прайм Дистрибюшън ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Св. Троица", бл. 303Б, вх. В, ап. 67, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201308647, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина computer-store.bg. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

2. Регистрация

Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

3. Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и безусловно ги приема.

4. Условия за поръчка на стоки

          - Поръчка
            Доставката на стоки от Прайм Дистрибюшън ЕООД чрез онлайн магазина computer-store.bg става след направена и потвърдена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично номер и потвърждение, че е приета.

          - Потвърждение и изпълнение на поръчки
          Служител на Прайм Дистрибюшън ЕООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. Прайм Дистрибюшън ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина computer-store.bg, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Прайм Дистрибюшън ЕООД е задължена да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail, като в случай на липса на наличност от поръчаната стока, служителя може да предложи замяна с друг продукт, която клиента има право да приеме или отхвърли.

          Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 17:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 17:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на първия работен ден след подаване на поръчката.

         Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди или по време на нейното потвърждение от служител на Прайм Дистрибюшън ЕООД. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума по банков път, тя се възстановява по сметката на клиента в седем дневен срок.

          Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

5. Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина computer-store.bg, е един работен ден за гр. София и два работни дни за останалата част от страната. При избран метод на плащане „Банков превод”, посочените срокове започват да текат от момента на получаване на плащането по посочената банкова сметка на Прайм Дистрибюшън ЕООД, освен в случаите когато изрично не е договорено друго в писмен вид. 

Доставката се извършва чрез собствена логистика за гр. София и чрез куриерски фирми Спиди АД и Лео Експрес ЕООД за останалата част от страната. При поръчка на стойност над 99.00 лв. с ДДС, доставката е безплатна. При поръчка на стойност под 99.00 лв. с ДДС, цената за доставка е 4,99 лв. с ДДС. Доставките до адрес, направени чрез куриерски фирми, се извършват само в работни дни. В събота, неделя и официалните празници, поръчките могат да бъдат приети в офисите на куриерските фирми, съгласно работното им време.
В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на Прайм Дистрибюшън ЕООД е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка, която клиента може да приеме или отхвърли.

6. Условия и начини на плащане

          - наложен платеж
            При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

          - по банков път
          При избор на начин на плащане „по банков път”, след като клиентът направи поръчка, се генерира поръчка с номер. Клиентът извършва банков превод по сметка на Прайм Дистрибюшън ЕООД, като цитира номера на поръчката като основание за превода. Валидността на поръчката е три работни дни.

7. Доставка на стока

При доставка на стоката клиентът получава фактура и гаранционна карта (ако е приложимо за конкретната стока), както и подписва приемо-предавателен протокол и/или фактура, удостоверяващи получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”. При избран начин на плащане „банков превод”, поръчката се доставя след получаване на плащането по посочената банкова сметка на Прайм Дистрибюшън ЕООД.

8. Гаранционни условия

При доставката клиентът получава гаранционна карта (ако е приложимо) за закупения от него артикул, която дава информация за гаранционния срок и сервиза. Всички разходи по транспортирането на дефектиралата стока са за сметка на клиента.

9. Връщане на стока

Съгласно ЗЗП, клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина computer-store.bg в срок от 14 дни от получаването и. Стоката трябва да е без наранявания, в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в изряден търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 7 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него. В случай, че клиентът е платил с банкова карта, сумата се възстановява по същата банкова сметка и карта, от която е постъпило плащането.

Не подлежат на замяна:

  • Продукти, при които липсват и/или не са в изряден вид съпътстващите аксесоари, документи, упътвания и др.
  • Продукти без фабрична опаковка и/или такива, на които опаковката не е в изряден търговски вид
  • Продукти с увреден външен вид - драскотини, зацапвания и др.
  • Продукти по индивидуална поръчка и продукти със сменени и/или добавени по желание на клиента компоненти.
  • Продукти, чиято гаранция е била регистрирана са сайта на производителя. Моля не регистрирайте гаранцията на закупените продукти, преди да се уверите, че те отговарят на изискванията Ви и нямате забележки относно качеството им.
  • Продукти с предварително инсталирана (OEM) операционна система, освен в случаите когато системата (включително и recovery дяла на твърдия диск) не бъде възстановена до първоначалното състояние.

Computer-store.bg си запазва правото да откаже връщане на стока в специлани случаи, неупоменати по-горе.

В случай на връщане на стока и/или рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се свърже с Прайм Дистрибюшън ЕООД и да посочи номера на фактурата за покупка на стоката. Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-17:00 ч. Всички разходи по транспортирането на върнатата стока са за сметка на клиента.

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп до Интернет страницата computer-store.bg.

Настоящите условия важат единствено за електронния магазин на Прайм Дистрибюшън ЕООД , достъпен на електронен адрес computer-store.bg.
За контакт: office@prime-dst.com

Със зареждане на computer-store.bg всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на computer-store.bg.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на computer-store.bg, е собственост на Прайм Дистрибюшън ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на computer-store.bg, без изричното писмено съгласие на Прайм Дистрибюшън ЕООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от computer-store.bg за своя лична употреба.

Посещението и разглеждането на computer-store.bg не изисква регистрация от потребителите. За ползване на определени услуги, предлагани на computer-store.bg може да се изисква регистрация. Computer-store.bg автоматично информира потребителите в какви случаи се изисква регистрация за ползване на услуги, предлагани на computer-store.bg.

Със зареждане на computer-store.bg, потребителят се съгласява, че Прайм Дистрибюшън ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъраcomputer-store.bg данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на computer-store.bg, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

За да използва услугите на computer-store.bg, които изискват регистрация, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата computer-store.bg. При попълване заявлението за регистрация в computer-store.bg потребителят се задължава да предостави данни относно самоличността или другите изискуеми от електронната форма на computer-store.bg данни.

С регистрацията си на computer-store.bg, потребителят получава свой персонализиран профил за идентификация в computer-store.bg. Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всякаква заявена от него информация във връзка с ползване на услугите, предлагани от computer-store.bg.

computer-store.bg си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

Прайм Дистрибюшън ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на computer-store.bg или свързаните и предоставяни чрез computer-store.bg услуги.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието наcomputer-store.bg, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до computer-store.bg по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

computer-store.bg може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез computer-store.bg, потребителят се съгласява и приема, че Прайм Дистрибюшън ЕООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в computer-store.bg по никакъв начин не означава, че Прайм Дистрибюшън ЕООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на computer-store.bg към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

Прайм Дистрибюшън ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на computer-store.bg и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на computer-store.bg се публикуват на computer-store.bg и са достъпни за всички потребители.

10. Публикуване на коментари и участие във форуми на computer-store.bg

Computer-store.bg може да предостави на потребителите възможността да публикуват коментари за продуктите и услугите на Прайм Дистрибюшън ЕООД и съдържанието наcomputer-store.bg. За публикуване на коментари на computer-store.bg може да изисква регистрация на потребителите.

Потребителите на computer-store.bg се задължават да не публикуват коментари или мнения с порнографско или нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на Прайм Дистрибюшън ЕООД или трети лица, или с каквото и да било друго съдържание, което нарушава законите на Република България. Прайм Дистрибюшън ЕООД има право да цензурира коментари и мнения, публикувани на computer-store.bg в нарушение на правилата по предходното изречение.

Прайм Дистрибюшън ЕООД не носи отговорност за съдържанието, истинността и произхода на коментарите публикувани на computer-store.bg.

Прайм Дистрибюшън ЕООД има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за автори на коментари или мнения, които нарушават българското законодателство.

С публикуването на коментар или мнение на computer-store.bg, потребителят потвърждава, че е запознат с тези условия, че ги приема и се задължава да ги спазва.

Политика за обработка и съхранение на лични данни

Прайм Дистрибюшън ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. Прайм Дистрибюшън ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Потребителят изрично се съгласява, че computer-store.bg има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на computer-store.bg. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на computer-store.bg. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез computer-store.bg (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от computer-store.bg.

Computer-store.bg събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да идентифицира потребностите и интересите на потребителя, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на computer-store.bg и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на computer-store.bg, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

С приемане на настоящите общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес: office@prime-dst.com.

С цел правилното функциониране на програма Коректен магазин на Pazaruvaj.com (Naspers OCS Hungary Kft. Адрес: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Дан. номер: HU24868291, Рег. №: 01-09-186759) след направените тук покупки имейлът на клиента както и имената на закупените стоки ще бъдат предоставени на Pazaruvaj.com. Така предоставените данни служат за събиране и публикуване на клиентски отзиви. Личните данни получени по този начин се обработват съгласно декларацията за конфиденциалност на pazaruvaj.com.

 

Продукта е добавен в количката!


Към
количката
Продължи пазаруването
нагоре